Polityka prywatności

Serwis www.laptops.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego użytkownika www.laptops.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: serwis www.laptops.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów i czasopism.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu www.laptops.pl.

Administrator danych

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie danych osobowych jest firma:

Top Position Michał Wiercimok

ul. Ligocka 2/41

40-570 Katowice

Cel zbierania danych

Dane gromadzone od klientów służą do realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym a także do wysyłania wiadomości drogą mailową. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

Prawo dostępu do danych

Każdy użytkownik sklepu ma prawo do usunięcia bądź modyfikacji swoich danych. Zgłoszenia takie przyjmowane są poprzez forrmularz kontaktowy bądź adres sklep@laptops.pl

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do www.laptops.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Niezapowiedziane wiadomości

Serwis www.laptops.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z regulamin serwisu poprzez rejestrację w serwisie.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości serwis www.laptops.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego zawartości (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów serwisu www.laptops.pl.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do serwisu www.laptops.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.